สวัสดีครับ

smileysmiley แจ้งข่าวสำหรับพี่ๆ เพื่อนๆเอเจ้นท์ทุกท่าน เรื่อง รบกวนให้พี่ๆใส่ข้อมูล email ของลูกค้าในการออกกรมธรรม์ทุกฉบับนะครับ เพื่อให้ระบบจัดส่งหน้าตารางกรมธรรม์ พร้อมคู่มือกรมธรรม์ ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติสำหรับกรมธรรม์ทุกฉบับครับsmileysmiley


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้าระบบออกกรมธรรม์ประกันการเดินทาง เวอร์ชั่นล่าสุดจาก เอจีเอ (เดิมมอนเดียล) ระบบใหม่นี้ มีความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการออกกรมธรรม์ และใบเสร็จรับเงิน ทั้งสำหรับผู้โดยสารเดินทางเดี่ยว และ หมู่คณะ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาในการออกกรมธรรม์ เนื่องจากความล่าช่าของเบราซ์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ ผมแนะนำให้ดาวโหลด FireFox หรือ Google Chrome มาใช้ ปัญหาที่ท่านเคยเจอจะหมดไปครับ สำหรับ Internet Explorer version 9 ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน ท่านมสามารถติดต่อ พนักงานขายของเราได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 

1. Khun Pakchanok (คุณหมิว)Tel. 081-6194454 Email: pakchanok.p@allianz-assistance.co.th
2. Khun Nathaphorn (คุณปอ)Tel. 083-0323456 Email: nathaphon.c@allianz-assistance.co.th
3. Khun Chotip (คุณอ้อ)Tel.081-3236532 (BKK&PYX) Email: chotip.d@allianz-assistance.co.th
4. Khun Pramoat (คุณไกด์)Tel.081-8397424 Email: pramoat.y@allianz-assistance.co.th
5. Khun Thanussorn (คุณแวว) Tel.084-2445423 Email: thanussorn.n@allianz-assistance.co.th
6. Khun Paoleena (คุณเน็กซ์) Tel. 081-8167876  Email: paoleena.s@allianz-assistance.co.th
7. Khun Pattamon (คุณเน) Tel. 089-6698397 Email: pattamon.b@allianz-assistance.co.th
8. Khun Chainuan (คุณ คูณ)Tel.089-7990051 Email: chainuan.k@allianz-assistance.co.th

ทีมงานขาย บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

02-3058512 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30
สำหรับเอเย่นต์ที่ต้องการให้ทางเราออกกรมธรรม์
กรุณาส่ง Rooming List Excel Sheet มาที่
Email: travelinsurance@allianz-assistance.co.th


เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่ทำการของบริษัท มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน ท่านเจ้าของกิจการ

ตามที่ บริษัท มอนเดียล แอสซิสแทนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ ได้รับความไว้วางใจจากท่านในการให้บริการประกันภัยเดินทาง มาโดยตลอดนั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนและบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่านและลูกค้าของท่านอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยินดีแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อทางการค้า เป็น อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ และการใช้ชื่อ "อลิอันซ์" นี้จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานกับท่านยังคงเป็นทีมงานเดิม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน ดังนี้

ชื่อบริษัทใหม่ (ภาษาไทย): บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัทใหม่ (ภาษาอังกฤษ): AGA Services (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่แห่งใหม่ของสำนักงานและที่อยู่ในการออกเอกสาร :
ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ เลขที่ 1091/335 ซอยเพชรบุรี 35
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • เลขที่บัญชีธนาคาร ยังคงใช้เลขที่บัญชีเดิม เพียงเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เป็น บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  • เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ยังคงใช้เลขที่เดิม เพียงเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เป็น บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  • เว็บไซท์ใหม่: www.allianz-assistance.co.th
  • หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร บริษัทฯ ยังคงใช้หมายเลขเดิม คือ โทร. 0-2305-8555 และแฟกซ์. 0-2305-8556


การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อธุรกรรมและเอกสารระหว่างบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ท่านประสานงานอยู่ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทของท่าน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสตีฟ วัทคิ่นส์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Contact Us:
Policy Cancellation Contact 0-2305-8512 or travelinsurance@allianz-assistance.co.th
Gravy
Version 4.0
© AGA Insurance Broker (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved
This website optimized for IE version 8, Firefox 2.0+, Google Chrome
Best Screen Resolution 1280px X 1024px